Nieuws

                                PERSBERICHT

26-03-2020

Met pijn in ons hart hebben wij vandaag moeten besluiten om tijdelijk De Brug Hospice en Thuiswaken te sluiten.

Ook wij werden geconfronteerd met de gevolgen van het corona virus. De afgelopen weken hebben we steeds meer maatregelen moeten nemen om vrijwilligers, verpleegkundigen, gasten en hun familie zoveel mogelijk bescherming te bieden.  Ondanks deze maatregelen hebben steeds meer vrijwilligers zich ziek gemeld. De onzekerheid van besmetting gekoppeld aan de vaak hoge leeftijd van onze vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol.

Het aantal afmeldingen heeft ondertussen een dusdanige vorm aangenomen dat het bijna onmogelijk is geworden om nog sluitende roosters te realiseren. We hebben daarom gekeken om nieuwe vrijwilligers te vinden om de gaten in de roosters voor de komende maanden in te vullen. Op onze oproep hebben we diverse positieve en warme reacties mogen ontvangen. Echter op grond van alle ontwikkelingen hebben we toch moeten vaststellen dat er onvoldoende continuïteit is in de bezetting van het Hospice. Daarom zijn we genoodzaakt om tot sluiting van het Hospice over te gaan, nadat onze laatste gast is overleden of elders is geplaatst.

Hoe lang de gedwongen sluiting zal duren is niet bekend. Ook wij zullen hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van De Brug

Jac van Dongen – voorzitter