Nieuws

Informatiemiddag nieuwe vrijwilligers

Met het oog op het herstarten van het Hospice en Thuiswaken, organiseren we op 13 augustus 2020 van 13:30 u. tot 15:00 u. een informatiemiddag voor nieuwe vrijwilligers.

Hebt u altijd al iets willen betekenen voor mensen in de laatste fase van hun leven, dan is dit vrijwilligerswerk misschien iets voor u. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, met of zonder ervaring in de zorg.

Half september start een introductiecursus. Tijdens het theoretische gedeelte gaat het o.a. om het leren omgaan met de mens in de laatste fase van zijn/haar leven. Het praktische deel gaat over de dagelijkse verzorging.

Bent u geïnteresseerd, hebt u vragen of wilt u zich aanmelden? bel of mail dan naar ‘De Brug”. Bent u op 13 augustus verhinderd, dan is in overleg een ander moment altijd mogelijk.

 

PERSBERICHT

26-03-2020

Met pijn in ons hart hebben wij vandaag moeten besluiten om tijdelijk De Brug Hospice en Thuiswaken te sluiten.

Ook wij werden geconfronteerd met de gevolgen van het corona virus. De afgelopen weken hebben we steeds meer maatregelen moeten nemen om vrijwilligers, verpleegkundigen, gasten en hun familie zoveel mogelijk bescherming te bieden.  Ondanks deze maatregelen hebben steeds meer vrijwilligers zich ziek gemeld. De onzekerheid van besmetting gekoppeld aan de vaak hoge leeftijd van onze vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol.

Het aantal afmeldingen heeft ondertussen een dusdanige vorm aangenomen dat het bijna onmogelijk is geworden om nog sluitende roosters te realiseren. We hebben daarom gekeken om nieuwe vrijwilligers te vinden om de gaten in de roosters voor de komende maanden in te vullen. Op onze oproep hebben we diverse positieve en warme reacties mogen ontvangen. Echter op grond van alle ontwikkelingen hebben we toch moeten vaststellen dat er onvoldoende continuïteit is in de bezetting van het Hospice. Daarom zijn we genoodzaakt om tot sluiting van het Hospice over te gaan, nadat onze laatste gast is overleden of elders is geplaatst.

Hoe lang de gedwongen sluiting zal duren is niet bekend. Ook wij zullen hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van De Brug

Jac van Dongen – voorzitter