Donaties

Donaties

De Brug Maas & Waal

Wij willen de organisatie steunen.

Onze organisatie is grotendeels afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten. Dergelijke steun is hard nodig voor het in stand houden van onze zorgvoorziening. Met uw steun draagt u een steentje bij aan een prachtig initiatief, dat mensen in hun laatste levensdagen rust brengt en veel van hun zorgen wegneemt. In ons huis kunnen zij in een sfeer van warmte en liefde verblijven en afscheid nemen van familie en vrienden. In de thuissituatie zijn er vrijwilligers die, waar nodig, ondersteuning bieden. En war nodig kunnen we door een tijdelijke opname van uw geliefde, de mantelzorgers tijd geven om even op adem te komen.
U kunt een donatie doen op bankrekening: IBAN: NL95 RABO 0123 5150 41 t.n.v. De Brug Maas & Waal te Druten.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u altijd contact opnemen. Zie gegevens onder Contact op deze website.

ANBI

Stichting de Brug Maas en Waal (RSIN 812492730) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan ‘De Brug’ aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.
Voor meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen