Skip to main content

Donaties

Wil jij ons financieel ondersteunen?
De Brug is afhankelijk van donaties, schenkingen en legaten. Deze steun is hard nodig voor het in stand houden van onze zorgvoorziening. Met jouw steun draag je een steentje bij aan een prachtig initiatief.

U kunt een donatie doen op bankrekening: IBAN: NL95 RABO 0123 5150 41 t.n.v. De Brug Maas & Waal te Druten of scan de QR code hieronder.

ANBI
Stichting de Brug Maas en Waal (RSIN 812492730) zet zich voor 100% in voor het Algemeen Belang. Daarom is een gift aan De Brug aftrekbaar bij uw belastingaangifte; dit volgens de speciale ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) –regeling.

Wil je meer weten over schenken en de belastingdienst? Kijk op deze link >>

Scan de QR-code om te doneren
Open de camera app op je telefoon en scan de QR-code. Deze QR-code is geldig tot 21 september 2025.