Skip to main content

Veelgestelde vragen

Wat is “palliatieve” zorg?

Palliatieve zorg is de actieve totale zorg – lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel – voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en diegenen die hen direct omringen. Het doel van deze zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel onze gast als zijn naasten.

Voor wie?

Er moet aan drie criteria worden voldaan:

1. De gast kiest zelf voor opname in het Hospice
2. De levensverwachting is minder dan 3 maanden
3. De medische zorg (huisarts) en verpleegkundige zorg (Thuiszorg) moeten geregeld zijn

Hoe wordt er voor de gasten gezorgd?

Onze zorg is vraaggericht. Wij komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de gasten.

Wat wordt er verwacht van de naasten en de mantelzorg?

Van de naasten wordt verwacht dat zij zorg dragen voor de persoonlijke was van de gasten. Het linnengoed (de lakens, slopen etc.) wordt door onze medewerkers verzorgd en, zo nodig, verzorgen zij planten en bloemen op de kamers.

Kan ik, als familie, koffie of andere zaken nuttigen in het Hospice?

Ja, natuurlijk kan dat altijd. Hiervoor wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Hoe staan jullie tegenover het meebrengen van huisdieren?

Het meebrengen van kleine huisdieren is, in overleg en onder bepaalde voorwaarden, mogelijk.

Is er telefoon en een internetverbinding op de gastenkamers?

Ja, er is op elke kamer een telefoon met eigen telefoonnummer aanwezig en het huis heeft een draadloze internetverbinding (wifi).

Is het mogelijk voor de familie om te overnachten in het Hospice?

Als blijkt dat de gast en/of de familie het op prijs stelt om te blijven overnachten, wordt er in de gastenkamer een bed bijgezet. In verband met de rust die we willen handhaven in ons huis is dit mogelijk voor één of twee personen. Voor een partner kunnen we een ‘koppelbed’ aan het bed vastmaken, zodat het een tweepersoonsbed wordt.

Is het verblijf in het Hospice kosteloos?

Voor het verblijf wordt aan de gasten een financiële bijdrage gevraagd, welke gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is. Aan naasten worden kosten berekend voor gebruikte (warme) maaltijden en/of verblijf. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden middels een aanvullende verzekering de eigen bijdrage.

Hoe aan te melden?

Een patiënt, betrokkene of verwijzer kan rechtstreeks contact opnemen met het Hospice, bij voorkeur op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur.
Indien u behoefte heeft aan meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op per telefoon (0487 – 540 242) mobiel (06 – 55 71 17 23), via email: info@debrugmaasenwaal.nl,  per post. (Heuvel 3, 6651 DA  Druten), of loop gewoon even binnen. Tijdens kantooruren is dat meestal geen probleem.

Welke zorg biedt ‘De Brug Thuiswaken’?

De zorg die onze vrijwilligers bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Ze kunnen bijvoorbeeld ‘s nachts of overdag waken bij de zieke en helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Ook bieden ze een luisterend oor, zowel voor de zieke als voor de mantelzorger.

Kan ik ook ‘s nachts een vrijwilliger inschakelen?

U bekijkt samen met de coördinator wanneer u behoefte heeft aan hulp en ja, dat kan ook ‘s nachts zijn.

Kan ik op de zorg van vrijwilligers vertrouwen?

Dat het werk op vrijwillige basis wordt gedaan, betekent niet dat het vrijblijvend is. We zien erop toe dat onze vrijwilligers gemaakte afspraken altijd nakomen

Hoe lang kan ik gebruik maken van vrijwillige hulp?

Dat varieert per situatie, we kunnen daar samen met u afspraken over maken.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?

Zolang De Brug Thuiswaken uw vraag kan invullen, is er geen maximum. De hulpverlening door De Brug Thuiswaken is wel afhankelijk van het aantal mensen dat beschikbaar is.