Respijtzorg

De Brug Maas & Waal

Wat is Respijtzorg?
Respijtzorg is zorg aan een hulpbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven. Het is een verzamelbegrip voor voorzieningen, die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig de mantelzorg overnemen en dus respijt verlenen.

Welke vorm van respijtzorg biedt hospice “De Brug”?
Het Hospice ‘De Brug’ biedt respijtzorg in de vorm van kortdurend verblijf/logeren aan voor chronisch ongeneeslijk zieke inwoners van de gemeenten Beuningen, Druten en West Maas en Waal.

Wat is kortdurend verblijf/logeren?
Kortdurend verblijf/logeren is een vorm van respijtzorg die ingezet wordt om de mantelzorger te ontlasten. De persoon voor wie een mantelzorger zorgt, gaat voor een korte periode van maximaal 3 aaneengesloten weken logeren in het Hospice.

Voor welke doelgroep is het kortdurend verblijf/logeren bedoeld?
Mensen met een chronisch ongeneeslijke ziekte, waaraan zij zullen overlijden, komen in aanmerking voor het kortdurend verblijf. Doel hiervan is: ontlasten van hun mantelzorger(s) voor een bepaalde periode.

Onder welke voorwaarden kan kortdurend verblijf/logeren geboden worden?

  • De gastenkamer voor respijtzorg in het Hospice is vrij.
  • De eigen huisarts continueert de zorg tijdens het kortdurend verblijf/logeren
  • De eigen thuiszorg continueert de zorg tijdens het kortdurend verblijf/logeren of geeft de zorg over aan andere zorgorganisaties
  • De cliënt komt uit thuissituatie en keert hier ook weer naar terug (geen crisisopvang)
Wat zijn de contra-indicaties?
  • Niet corrigeerbare gedragsstoornissen (wegloopgedrag, agressief gedrag, roepen)
  • verslavingsproblematiek
  • ademhalingsondersteuning

Aanmelden en kosten?
Zowel de mantelzorger als de professional kunnen contact opnemen met het Hospice voor het aanvragen van kortdurend verblijf/logeren.
Voor de mantelzorger of cliënt, zijn er geen kosten verbonden aan het kortdurend verblijf/logeren binnen het Hospice.