We werken samen met ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, professionele zorginstellingen zoals de thuiszorg en buurtzorg en huisartsen en met vrijwilligersorganisaties, zoals de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Begin 2013 en ook in 2016 is een aanbouw/verbouwing gerealiseerd. Hierdoor zijn er nu vijf gastenkamers beschikbaar.

In ons Hospice bieden wij onderdak aan terminale patiënten, die, als de verzorging en verpleging te zwaar wordt voor de mantelzorgers, niet langer in hun eigen omgeving kunnen verblijven